Ücretsiz Kargo

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:10 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Kısmet Tasarım Takı ve Mücevherat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Kısmet by Milka”) ile Üyelik Formu’nu doldurmak suretiyle “www.kismetbymilka.com.tr” alan adlı internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan gerçek veya tüzel kişi (“Müşteri”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Kısmet by Milka ve Müşteri bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Hizmet(ler)        : İnternet Sitesi üzerinden Ürünler’in tanıtımının gerçekleştirilmesi ve Müşteri’nin satışına sunulmasını ifade eder.

Kişisel Veri        : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlanan kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Üye Bilgileri       :İnternet Sitesi’ne kayıt sırasında veya İnternet Sitesi’ni kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel veri, bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum, puan, yazışma ve sair tüm içerikleri ifade eder.

Üyelik Formu   : Müşteri tarafından İnternet Sitesi’nde üye olmak ve işbu Sözleşme’nin tarafı olmak amacıyla doldurulan formu ifade eder. 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kısmet by Milka tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanılması ve Tarafların bu kapsamda hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 1. ÜYELİK HESABI
  • Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden elektronik posta hesabı ile üyelik oluşturacaktır. Müşteri aynı e-posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturamaz.
  • Müşteri, İnternet Sitesi’ne üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, işbu bilgilerin sahte olması veya gerçeğe uygun olmamasından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, Kısmet by Milka’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İnternet Sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen Ürünler’in zamanında teslim edilebilmesi için Müşteri tarafından üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimat dahil olmak üzere Hizmetler bakımından meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklardan Kısmet by Milka sorumlu tutulamaz.
  • Müşteri, Üye Bilgileri’nin, hukuka, ahlaka ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına, özel hayatın gizliliği hakkına ve kişilik haklarına dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aykırı olmayacağını, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olacağını, üçüncü kişilere ait kişisel verileri içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 2. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
  • İnternet Sitesi’ne üye olunması sırasında veya daha sonra, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince Müşteri tarafından onay verilmesi akabinde Müşteri’ye pazarlama ve tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti gönderilebileceğini kabul eder. Müşteri, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.
  • Kısmet by Milka, kendisine, Müşteri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderimine ilişkin verilen tüm onay ve kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklama hakkına sahiptir. 
 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Müşteri, Üyelik Formu’nu doldurmak suretiyle İnternet Sitesi’ne üye olmakla işbu Sözleşme’nin içerdiği hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
  • Kısmet by Milka, işbu Sözleşme konusu kismetbymilka.com.tr isimli alan adının sunduğu Hizmetler’in kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile Müşteriler’e hizmet vermeye devam edebilir.
  • Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden Hizmetler’den yararlanırken elde ettiği bilgileri, işbu Sözleşme İnternet Sitesi’nde yer alan diğer sözleşme ve politikalara uygun olarak gizli tutacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Müşteri, üyelik hesabının, Üyelik Bilgileri’nin ve şifresinin gizliliği için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Üyelik şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya Kısmet by Milka’nın uğrayacağı tüm doğrudan veya dolaylı zararlar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Müşteri’nin bu yükümlülüğünü ihlali sonucu Kısmet by Milka’nın herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veya Kısmet by Milka aleyhine para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararlar bakımından Müşteri’ye rücu edebilecektir.
  • Üye olurken Müşteri tarafından sağlanan elektronik posta adresi, isim, soyisim ve diğer tüm bilgiler ile İnternet Sitesi üzerinden Müşteri tarafından gerçekleştirilen diğer işlemler sonucu elde edilecek tüm veriler kişisel bilgi niteliğinde olup Kısmet by Milka, Müşteri’den kişisel veri alınması sırasında Müşteri’yi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir ve gerektiği takdirde açık rızasını alır. Müşteri, İnternet Sitesi’nde yer alan formların doldurulması sırasında ve İnternet Sitesi’ne belirli bir IP adresi üzerinden ilk kez yapılan ziyaretlerde kendisine gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuyacaktır.
  • Kısmet by Milka, İnternet Sitesi’nde gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca Müşteri’ye ait bazı verileri işlemek için açık rıza talep edebilecektir. Bu durumlarda Müşteri, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirilir ve özgür iradesiyle açık rıza verip vermemeye karar verir.
  • Üyelik hesabı bu hesabı oluşturan Müşteri’ye özeldir ve Müşteri, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer müşterilerin üyelik hesaplarını kullanmayacaktır. Müşteri, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ve bu hususta Kısmet by Milka’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder
  • İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde Müşteri tarafından kullanılan kredi ve banka kartı bilgileri Müşteri’nin hiçbir surette Kısmet by Milka tarafından görüntülenemez ve saklanamaz.
  • İnternet Sitesi üzerinden satın alınacak hizmetler “stok” miktarları ile vb. kriterler ile sınırlı olabilecektir. Çevrimiçi ürün / hizmet satın alma ile eş zamanlı olarak farklı sipariş alma imkanı bulunması sebebi ile ilgili Ürün, Müşteri tarafından satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. Bu nedenle, Kısmet by Milka İnternet Sitesi üzerinden satışa arz edilen her Ürün’ün Müşteri tarafından satın alınabileceğini garanti etmez.
  • Kısmet by Milka, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat gereğince satış koşullarını ve Müşteri’nin haklarını belirlemektedir. Satın alma ile ilgili Müşteri’nin yasal hakları ayrıca alışveriş esnasında ödeme ekranında sunulacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istenen ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu Müşteri’ye elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Müşteri, kismetbymilka.com.trüyeliğinin, üyelik bilgilerinin, üyelik şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alacaktır. Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Üyelik şifresinin 3. kişilerin eline geçmesi neticesinde Müşteri’nin uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan Kısmet by Milka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup Kısmet by Milka, Müşteri’nin üyelik bilgilerinin veya şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi halinde Müşteri’ye rücu edebilecektir.
  • Kısmet by Milka, İnternet Sitesi üzerinden Müşteri tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler kapsamında 5651 sayılı Kanun anlamında yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Müşteri’nin beyan ettiği, yazdığı, kullandığı fikir ve düşünceleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’nde Müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan her türlü fikir ve düşüncelerden doğabilecek sorumluluk Müşteri’ye aittir. Kısmet by Milka’nın Müşteri’nin beyanları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyanları nedeniyle Müşteri’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden herhangi birini ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kısmet by Milka’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık tutacaktır. Ayrıca; ihlal nedeniyle, olayın adli ya da idari bir soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya intikal etmesi halinde, Kısmet by Milka’nın Müşteri’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  • Kısmet by Milka; İnternet Sitesi’nde Müşteri tarafından üye olunurken ve ürün satın alma işlemi yapılırken 5651 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince log kayıtlarını tutmaktadır. Söz konusu kayıtlar yasal nedenler hariç hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
  • Müşteri, İnternet Sitesi’ni ve İnternet Sitesi’ndeki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, Kısmet by Milka’nın aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Müşteri’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıda belirtilmiş olan eylemler, aykırı kullanıma örnek olarak gösterilebilir;
 4. İnternet Sitesi’ndeki işlemler gerçekleştirilirken Kısmet by Milka’ya, İnternet Sitesi’ne ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi,
 5. İnternet Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
 • Yanlış bilgiler veya bir başkasının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye, yürürlükteki mevzuata ve/veya ahlak kurallarına aykırı şekilde kullanılması, başka bir Müşteri’nin hesabının izinsiz kullanılması,
 1. İnternet Sitesi’ne, İnternet Sitesi’nin veri tabanına, İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji, zararlı yazılım veya virüs kullanılması,
 2. İnternet Sitesi’nin, Müşteri’lerin İnternet Sitesi deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte kullanılması, diğer Müşteri’lerin kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunulması.       
 1. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan herhangi birinin Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini veya bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran (tabii afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, seferberlik, el koyma, grev, lokavt, T.C. Hükümetinin işin yürütülmesini engelleyen kararları ve uygulamaları gibi) haller mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilecektir.

Mücbir Sebep hallerinde, Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirememekten dolayı Taraflar sorumlu tutulamazlar.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup Türk hukuku uygulanacaktır.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.
  • Taraflar arasında ve Taraflar’ın yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Müşteri’nin hizmet aldığı sunucu kayıtları, Kısmet by Milka’nın sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.
  • Kısmet by Milka kelime/kelime öbeği, şekil, renk ve markası ile İnternet Sitesi’nde kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Kısmet by Milka’ya Müşteri, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, Kısmet by Milka’nın önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Müşteri’nin, üçüncü kişilerin ve/veya Kısmet by Milka’nın fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek ya da ticari itibarını zedeleyecek şekilde davranması halinde Müşteri, Kısmet by Milka’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) ana maddeden oluşmakta olup 1 (bir) nüsha olarak Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Müşteri, Sözleşme’nin bir kopyasına www.kismetbymilka.com.tr adresinden ulaşabilecektir.

Yukarıda belirtilen kullanım şartları, üyelik işlemlerinin tamamlanması ile Müşteri onaylanmıştır.

Koleksiyonlarda Ara