Ücretsiz Kargo

 AYDINLATMA METNİ
 

KİSMET TASARIM TAKI VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Kismet By Milka”), mağazalarımızdan veya https://www.kismetbymilka.com/ alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Kismet By Milka, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1- Veri Sorumlusu

Ticaret Unvanı

Kismet Tasarım Takı ve Mücevherat San. ve Tic. A.Ş.

Adres Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:10 İç Kapı No:1 Şişli İstanbul
İnternet sitesi https://www.kismetbymilka.com.tr
Tel 0212 265 30 32
 MERSİS 0559090683300001 

 

2- İşleme Amaçları

Alışveriş esnasında internet sitemiz veya müşteri bilgi kartı vb. aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyleTürk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bunların ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniylesunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Kısmet By Milka lokasyonları ve mağazalarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Kısmet By Milka’dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi (kredi kartı veya mail order formu vb. aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.), Kısmet By Milka internet sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, yeniliklerin bildirilmesi ve üye olmanız halinde sadakat programı sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi;
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyleticari iletişim onayı vermeniz halinde tarafınıza etkinlik ve özel günler ile yeni koleksiyon ve çeşitli memnuniyet anketlerine ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızavermeniz koşuluyla kişisel verilerin Şirket’in kullandığı sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve sistemler üzerinden yurtdışına aktarılması
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızavermeniz koşuluyla Kısmet By Milka mağazalarında kulak delimi (piercing) yapabilmek için zihnen ve fiziken prosedüre uygunluğun ve sağlık durumunuzun elverişli olduğunun tespit edilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Tüm bunlara ek olarak, internet sitemiz kişisel veri sayılan çerez (cookie) toplamaktadır. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://kismetbymilka.com.tr/pages/cerez-politikasi adresinde yer alan çerez politikası metnini inceleyebilirsiniz.

 3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,

 • Kısmet By Milka’nın iştiraki Kısmet Kreatif Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne,
 • Anlaşmalı olunan yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan kargo, kurye, arşivleme, depolama ve gümrük firmalarına,
 • Sunucusu yurtdışında bulunan yazılım programlarına ve ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız bayilere,
 • Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalara,
 • Müşterilerimize zaman zaman gönderdiğimiz iletişimler ve hediyeler için çalıştığımız iş ortaklarımıza
 • https://www.kismetbymilka.com/ alan adlı internet sitesi için Kısmet By Milka’nın anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara,
 • Elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına, iletişim faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan çağrı merkezi, mevzuat gereği ileti yönetim sistemi gibi firmalara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,
 • Müşteri destek - görüntülü görüşme hizmeti verenler ve çevrimiçi mesajlaşma/sesli görüşme hizmeti veren firmalara,
 • Gerekli durumlarda mağazalardaki güvenlik kamerası görüntülerinizi mağazanın bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik birimlerine,
 • Site ve Mobil Uygulama’daki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımıza,
 • Üyeliğiniz, sipariş veya alışverişlerinizle ilgili satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme bilişim teknolojileri, pazarlama, reklam, analiz, pazar araştırması faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza,
 • Gerektiği takdirde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilecektir.

 4- Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz durumunda alışveriş esnasında elektronik ortamda, mağazalarımızdan alışveriş yaparken müşteri bilgi kartı, tamir formu, piercing formu aracılığı ile yazılı olarak veya çeşitli iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde veya kameralar aracılığıyla fiziki ortamda yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

5- İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak aşağıdaki link’te yer alan formu tarafımıza ulaştırarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Şirket’in kismettasarim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek,
 • info@kismetbymilka.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndereceğiz e-posta ile Kısmet By Milka, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@kismetbymilka.com  adresine elektronik posta yoluyla gelerek bildirebilirsiniz.

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Koleksiyonlarda Ara